Onze ramen / PVC ramen / Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Vandenbroucke Window Solutions

Ontdek de verschillende garantievoorwaarden van Vandenbroucke Window Solutions.

PVC

 • 10 jaar garantie op de kwaliteit van het basismateriaal
 • 10 jaar garantie op kleurvastheid
 • 10 jaar garantie op vormvastheid in zoverre de gangbare normen worden overschreden

Beglazing

 • 10 jaar garantie vanaf fabricatiedatum
 • Glasbreuk: geen garantie
 • Condens: enkel garantie voor condensatie in de beglazing
 • Fabricagefouten: bij controle op gebreken is de mate van doorzicht doorslaggevend, d.w.z. de waarneming van de achtergrond en niet het aanzicht van het oppervlak. Daarbij mogen de afgekeurde delen niet speciaal worden gemarkeerd. De test van de beglazingseenheden dient te worden uitgevoerd op een afstand van circa 3 meter van het te beoordelen oppervlak. Testen vinden plaats bij diffuus daglicht, bv. een bewolkte lucht zonder direct zonlicht of kunstlicht.
 • Voor de beoordeling van beglazing naar garantie toe, worden de criteria gehanteerd die door de glasindustrie zijn opgelegd. Deze zijn terug te vinden op www.vgi-fiv.be onder de rubriek ‘Publicaties’, klikken op ‘Uitzicht van transparante beglazing voor gebouwen’.
 • Eventuele glasklachten dienen ons binnen de 5 dagen na plaatsing gemeld te worden.

Hang- en sluitwerk

 • 1 jaar garantie op eigenschappen, functionaliteit en vormgeving

Koper & brons sierbeslag

 • Geen garantie op verkleuring en oxidatie

Vliegenramen & vliegen(schuif)deuren

 • Deze worden technisch beschouwd als ‘loshangende’ elementen aan een woning en vallen derhalve buiten garantie

Rolluiken

 • Geen garantie op ‘uitwaaien’ van rolluiken. Om het risico hierop te beperken raden wij aan om minstens vanaf een breedte van 3.200 mm over te schakelen van pvc lamellen naar aluminium lamellen.
 • Rolluikmotoren: 1 jaar garantie

Werkuren & verplaatsingskosten

 • Werkuren & verplaatsingskosten
 • Garanties hebben enkel betrekking op materiaal en nooit op werkuren en verplaatsingskosten.
 • Werkuren en verplaatsingskosten zullen, indien het een garantiegeval betreft, echter niet worden aangerekend vanaf de termijn van 6 maanden na de 1ste dag van de hoofdplaatsing van de werf niet is verstreken.
 • Service op de werking en functionaliteit van door Vandenbroucke geplaatste constructies zal worden aangerekend vanaf de termijn van 12 maanden na de 1ste dag van de hoofdplaatsing. De som dient te worden betaald bij de uitvoering van de service.

Beschadigingen & functionaliteit

 • Er wordt geen garantie toegestaan op beschadigingen, het slecht functioneren van onderdelen en andere zich voordoende mankementen, waarvan er geen directe oorzaak of schuld bij Vandenbroucke ligt, bv:
  • Slecht functioneren van deuren doordat de tochtborstel dicht zit met chappe, mortel, e.d.
  • Slecht functionerende sluitingen als gevolg van vervuiling met knauf e.d.
  • Slecht funcioneren van ramen/deuren als gevolg van onachtzaam gebruik door andere partijen
  • Beschadigingen door onachtzaam omgaan met het materiaal bij het uitvoeren van andere werken (slijpinslag, krassen, deuken, e.d.)
  • Enz.
 • Het is daarom aangewezen een controle uit te voeren vlak na de door ons uitgevoerde werken en eventuele opmerkingen onmiddellijk schriftelijk mee te delen.
 • Er wordt geen garantie toegestaan op beschadigingen, het slecht functioneren van onderdelen en andere zich voordoende mankementen als gevolg van extreme (weers-)omstandigheden zonder dat er oorzakelijke en aantoonbare fouten zijn in ons schrijnwerk.

Klachten & meldingen

K lachten die vermoed worden voort te spruiten vanuit (plaatsing van) het schrijnwerk van Vandenbroucke (bv. vochtaftekening aan binnenzijde gebouw in nabijheid van raamconstructie), worden als volgt behandeld:
het is aan te raden de juiste diagnose te stellen (of te laten stellen door bv. de architect) tot bepaling van de oorzaak van het zich voordoende euvel.

Wij zijn steeds bereid de nodige vaststellingen te doen en desgevallend onze verantwoordelijkheid te nemen. Indien de oorzaak echter niet bij onszelf ligt, zullen de kosten die gemaakt zijn tot onderzoek verrekend worden, met een minimum van € 125 (excl. btw).

Links

www.vgi-fiv.be

© Vandenbroucke Window Solutions 2019 Site by Esign